จำนวนผู้เยี่ยมชม

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรม ครั้งที่2/2556
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ส่วนดาวน์โหลด แบบฟอร์ม
 
กรมการจัดหางานได้จัดให้มีบริการข้อมูลข่าวสารตำแหน่งงานว่าง
ผู้สนใจสามารถเปิดเข้าใช้บริการได้ที่ http://lmi.doe.go.th โดยคลิกที่เมนู "ตลาดงานกรมจัด" เพื่อบริการแก่นายจ้างและผู้สมัครงาน
 
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม โครงการ “ถนนสวย น้ำใส ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนากลับคืนสู่ชุมชน”
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ร่วมกับบริษัทสยามมิชลิน จำกัด บริษัทดับบลิว เอ็ม เอส ดีโ ...
การประชุมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ระดับอำเภอ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลาได้ดำเนินการประชุมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ระดับอำเภอ ประจำปี 2557 ครั ...
การระดมความคิดการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อมุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์ซิส จ ...
   
   
  • ราคากลางงานจ้างเหมาดูแลอาคารสถานที่และต้นไม้ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา
  • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลอาคารสถานที่และต้นไม้ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา