จำนวนผู้เยี่ยมชม

 
การยื่นขอต่ออายุหนังสืออนุญาตประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
เนื่องจากใกล้รอบระยะเวลาการยื่นขอต่ออายุหนังสืออนุญาตประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อความสะดวก สามารถศึกษาขั้นตอนได้ทาง https://www.info.go.th/#/th/search/16231/
 
กรมการจัดหางานได้จัดให้มีบริการข้อมูลข่าวสารตำแหน่งงานว่าง
ผู้สนใจสามารถเปิดเข้าใช้บริการได้ที่ http://lmi.doe.go.th โดยคลิกที่เมนู "ตลาดงานกรมจัด" เพื่อบริการแก่นายจ้างและผู้สมัครงาน
 
สัมมนาหลักสูตรสร้างเสริมการสื่อสารอย่างเอื้ออาทรและการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของชุมชนรอบนิคมฯยางพารา(Rubber city)
กนอ. ได้จัดสัมมนาหลักสูตรสร้างเสริมการสื่อสารอย่างเอื้ออาทรและการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของชุมชนรอบน ...
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับอุทกภัย
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ห่วงใยชุมชน บริจาคถุงยังชีพแก่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลฉลุง หมู่ที่ 1 ถึง ...
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ เดินหน้าโครงการ RUBBER CITY
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมภาคใ ...
   
   
  • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลอาคารสถานที่และต้นไม้ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา